Share
 

Beste ,

De eerste 4 maanden van 2023 zijn weer voorbij gevlogen! We praten je graag bij over het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de nieuwste klantcases, VM-Verbindt van 22 juni en nog veel meer.

We wensen je veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief lees je:
  • Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
  • 4 vragen aan Brenda over Ambulante Spoedhulp
  • Klantcase: Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West
  • Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland
  • Klantcase: Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
  • VM-Verbindt 22 juni
  • Interview met Antoinette in Sociaal Domein

-
Actueel

Artikel

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (van 2026 tot 2031) uit zou kunnen zien.

Het doel van het toekomstscenario is dat de jeugdbescherming effectiever en slimmer georganiseerd moet worden.

Op dit moment wordt de nieuwe aanpak, in aanloop naar de landelijke uitrol van het toekomstscenario, al in elf proeftuinen in de praktijk beproefd.

Andere regio's
Naast deze proeftuinen zien we bij veel andere regio’s de wens om ook met het toekomstscenario aan de slag te gaan en starten er veel projecten en pilots om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren.
Voor veel .......


Lees meer


 
 
Artikel

4 vragen aan Brenda over Ambulante Spoedhulp

'Mooi dat de methodiek wordt gedragen door organisaties en professionals die eigenaar én uitvoerder van Ambulante Spoedhulp zijn'.

4 vragen werden gesteld aan onze collega Brenda Riegman over Ambulante Spoedhulp.

Deze vragen worden beantwoord in de SEJN nieuwsbrief.

Lees meer


 
 
Klantcase

Klantcase: Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West

Jeugdzorgregio West-Brabant West is een proeftuinregio voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze proeftuin wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De resultaten en effecten van de nieuwe werkwijzen worden gemonitord.

De opdracht
Een meetplan is een noodzakelijk instrument om nieuwe werkwijzen op een goede manier te kunnen monitoren. De projectleider van de proeftuin benaderde VanMontfoort om het projectteam in 2 sessies op weg te helpen met een ontwerp van een gedegen meetplan.  

Onze aanpak
Om een meetplan op te stellen, is het van belang concreet te kunnen verwoorden wat de beoogde resultaten en effecten zijn van de aanpak en hoe de proeftuin daaraan bijdraagt.

We begonnen daarom met……

Lees meer


 
 
Artikel

Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland

Onlangs hebben Brenda Riegman en Jolien van Aar de methodische handreiking afgerond voor het team Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland.

Het doel van SEZ is de acute veiligheid van jeugdigen in Gelderland te herstellen. Vanuit de overtuiging dat elke jongere en diens opvoeders de beste ondersteuning verdienen, wilde het team SEZ graag het werk uitvoeren met een gedegen methodische onderbouwing en vanuit uniformiteit.

Naar aanleiding van eerder onderzoek, een groepsgesprek, interviews en feedback vanuit het reviewteam hebben we de specifieke werkzaamheden en onderbouwing van het team beschreven.

De infographic......


Lees meer


 
 
Uitgelicht

Nieuwe podcast Jeugdzorg. Wat bedoel je?

Rene Peters, Adri van Montfoort en Mariska van der Steege
gaan met elkaar in gesprek en belichten om de week een nieuw thema.
Inmiddels staan er 3 afleveringen online. We wensen je veel luisterplezier!

Luister hier naar de podcast.
 
Klantcase

Klantcase: Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

“Soms moet je een externe organisatie betrekken om een stap verder te komen in je aanpak” aldus Jacques van de Ven van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.

“Op de inhoud is het ons samen met VanMontfoort gelukt om een aanpak te beschrijven waarbij zowel goede kwalitatieve dienstverlening als budgetbewustzijn voorop staat.”

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren van de regio Zuid-Holland Zuid (10 gemeenten) bij problemen met opvoeden en/of opgroeien......


Lees meer


 
 
Agenda

VM-Verbindt - 22 juni

Tijdens VM-Verbindt gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘ZZP-ers in zorg en hulpverlening, een probleem of een gegeven?’

De vraag is: kunnen organisaties iets doen om deze ontwikkeling te keren, of moeten ze leren leven met een groot aantal ZZP-ers? Het ei van Columbus is er niet.
Wat wel werkt, is het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Dat staat dan ook centraal in deze bijeenkomst van VM-Verbindt van 22 juni.


Lees meer


 
 
Artikel

Interview met Antoinette in Sociaal Domein

Leuk! Het interview met Antoinette staat in Sociaal Domein: het magazine voor strategie & innovatie voor iedereen in het sociaal domein.

In de lunchsessie die wij in februari verzorgden namens Wijkteams werken met jeugd hebben onze collega's Antoinette Brussen en Emke Luking de deelnemers kennis laten maken met de tool ‘De viervensters®’.

Naar aanleiding van deze lunchsessie is Antoinette geïnterviewd voor het artikel 'Het viervenstersmodel verbetert de hulpverlening'.

Lees meer


 
 
Diensten
Onderzoek
Organisatieadvies
Implementatiebegeleiding
 
Ons team professionals
helpt jou graag.

Linkedin
VanMontfoort  |  Polanerbaan 11  |  3447 GN Woerden
VM Training
VM Training is onderdeel van VanMontfoort
Email Marketing door ActiveCampaign